Viziunea Bisericii Dunamis

Eşti mulţumit de societatea în care trăieşti?

Cu toţii suntem conştienţi de criza economică şi politică care a cuprins întreaga lume. Dar cât de conştienţi suntem de criza spirituală pe care o traversăm, şi care este, simultan, cauză şi consecinţă a situaţiei ce pare, uneori, fără ieşire? Ai alternative pentru declinul moral pe care îl resimţim cu toţii? 

Ai gasit soluţii pentru a ieşi din orice criză, indiferent de natura ei?

 

„Dunamis”, puterea dinamică de a produce schimbări prin minuni, îi aparţine numai lui Dumnezeu si este singura care poate transforma orice viaţă şi orice circumstanţă. Singura soluţie care garantează ieşirea din orice criza este „Dunamis”, puterea harului lui Dumnezeu, manifestat in persoana Fiul Său, Isus Hristos Mântuitorul. Viziunea bisericii „Dunamis” este de a-L prezenta pe Dumnezeu într-o manieră relevantă societăţii contemporane şi de a-i conduce pe oameni în prezenţa lui Dumnezeu, în intimitate şi închinare vie, în duh şi adevăr.

 

Dezvoltarea acestei intimităţi duhovniceşti are ca rezultat creşterea caracterului lui Hristos în om şi extinderea Împărăţiei lui Dumnezeu în întreaga lume. Cu acest scop, dezvoltăm slujiri şi lucrări care vor avea impact în societatea modernă. Fiecare credincios are nevoie de echipare spirituală adecvată în ceea ce priveste: credinţa, viaţa şi slujirea. Biserica este locul de formare pentru fiecare credincios în parte, în care toţi credincioşii pot creşte în Adevăr. Temelia slujirii „Dunamis” are la bază principiile Sfintelor Scripturi, fiind inspirată de practica şi învăţătura după modelul primei Biserici creştine.

 

 

Biserica „Dunamis” există pentru glorificarea şi înălţarea Numelui lui Dumnezeu, extinderea Împărăţiei lui Dumnezeu şi trezirea oraşului Bucureşti cu puterea Duhului Sfant, întoarcerea întregii Românii la un creştinism pragmatic, căutând Faţa lui Dumnezeu printr-o viaţă şi umblare nouă, sub ungerea Duhului Sfânt.

În acest cadru de smerire, rugaciune şi mărturisire a păcatului, aşteptăm împlinirea promisiunii de iertare şi vindecare a oraşului în care trăim, precum şi a întregii naţiuni, din 2 Cron. 7:14: „… dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea, şi se va abate dela căile lui rele, -îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi-i voi tămădui ţara.” În virtutea acestei făgăduinţe, „Dunamis” investeşte în creşterea spirituală a tinerei generaţii, punând bazele formării unor principii şi virtuţi duhovniceşti, bazate pe Cuvântul lui Dumnezeu, care are puterea de transformare şi călăuzire în toate domeniile vieţii.

Dorinţa noastră este să instruim creştini autentici care-L vor onora pe Dumnezeu prin închinarea, consacrarea, slujirea şi proclamarea principiilor Evangheliei Împăraţiei Lui. Asemenea apostolului Pavel, în Efeseni 1:17-23, rugăcinea noastră pentru toţi credincioşii este ca:

17 „…Tatăl slavei să ne dea un duh de înţelepciune şi de descoperire, în cunoaşterea Lui,

18 şi să ne lumineze ochii inimii, ca să pricepem care este nădejdea chemării Lui, care este bogăţia slavei moştenirii Lui în sfinţi,

19 şi care este faţă de noi, credincioşii, nemărginita mărime a puterii Sale, după lucrarea puterii tăriei Lui,

20 pe care a desfăşurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morţi, şi L-a pus să şadă la dreapta Sa, în locurile cereşti,

21 mai pe sus de orice domnie, de orice stăpînire, de orice putere, de orice dregătorie şi de orice nume, care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor.

22 El I-a pus totul supt picioare, şi L-a dat căpetenie peste toate lucrurile, Bisericii,

23 care este trupul Lui, plinătatea Celui ce împlineşte totul în toţi.”

„Isus Hristos este acelaşi şi ieri şi azi şi în veci” Evrei 13:8